Vergrijzing in Nederland

Nederland telt begin 2015 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS). De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,9 en vrouwen 83,3 jaar (CBS). Het aandeel […]

27 total views, no views today

Zelf aan de slag………..met groen……….

Zelf aan de slag…met groen…… Onze gemeente is al groen, maar u kunt zelf meehelpen om dit groene karakter te versterken en uw leefomgeving te vergroenen, door bijvoorbeeld meer groen aan te brengen in uw tuin of bij uw huis. Geveltuintjes: Een beetje fleur voor de deur Kale en stenige straten kunnen wel een beetje […]

16 total views, no views today

Veilig mobiel : de Scootmobiel….

De gemeenten geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderdeel van deze wet is vervoer. Een scootmobiel is een voorziening die valt onder de Wmo. Om voor een scootmobiel in aanmerking te komen moet u behoren tot de doelgroep en voldoen aan de algemene voorwaarden voor een vervoersvoorziening. Daarnaast kan een gemeente zelf nog […]

28 total views, no views today

Langer zelfstandig wonen ouderen

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. Het is belangrijk dat ouderen zelf op tijd nadenken over de vraag hoe ze straks willen wonen. Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, heeft 2 mogelijkheden. -aanpassen van […]

19 total views, no views today

Geheimhouding van persoonsgegevens en inzagerecht

In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Wettelijke voorgeschreven Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid […]

17 total views, no views today