Capelle zoekt actieve tuinambassadeurs…….

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om in de eigen buurt tuinambassadeur te zijn. Een tuinambassadeur is iemand die enthousiast kan vertellen aan mede-Capellenaren hoe leuk het is om een groene tuin te hebben. En dat het met onderhoud best wel meevalt. Veel tuinen zijn vrijwel volledig dicht gelegd met stenen […]

11 total views, 1 views today

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis harder nodig dan ooit…

‘Betere nazorg na ziekenhuis redt levens’, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek. Tachtigplussers overlijden onnodig vaak binnen honderd dagen na een acute ziekenhuisopname. De oorzaak is gelegen in gebrekkige nazorg, zo blijkt uit een studie van hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij (RUG). Een derde van de kwetsbare ouderen komt vlak na een ziekenhuisopname te […]

6 total views, no views today

www.AllesZelf.nl

Steeds meer ouderen in Capelle wonen langer zelfstandig. Ondersteunende diensten zijn daarbij belangrijk. Denk aan hulp in huis, bij de administratie of mogelijkheden voor persoonlijk contact. Echter, het aanbod van diensten voor ouderen is vaak niet goed te vinden en te gebruiken. Daarom werken Buurtkracht en drie Capelse zorgorganisaties vanaf 2015 samen met Alleszelf.nl: een […]

13 total views, 1 views today

Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel (BGC)

Wat doet de BGC? De BGC volgt het beleid en de uitvoering van het beleid door de gemeente. De BGC doet dat door contacten te onderhouden met het gemeentebestuur en de gemeenteraad. De delnemers, veelal mensen met een handicap of ouders van een kind met een handicap, komen structureel tweemaal per maand bij elkaar. Tijdens […]

4 total views, no views today

Wijkwinkels in Capelle

In Capelle aan den IJssel zijn vier wijkwinkels. Het gaat om wijkwinkel Middelwatering, wijkwinkel Oostgaarde, wijkwinkel Schenkel en de wijkwinkel in Schollevaar. Wijkwinkels vervullen een belangrijke rol in het bieden van hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Wijkbewoners die administratieve of financiële vragen hebben over huur, verzekeringen, energie, telefonie of belastingen, kunnen bij de wijkwinkels terecht. […]

8 total views, no views today

Capellenaren weer positiever over hun buurt

Bewonersenquête laat positieve trend zien…. Inwoners van Capelle beoordelen voor de vierde keer op rij hun woonomgeving weer positiever, dit blijkt uit de Bewonersenquête 2015. Met name op het gebied van veiligheid en overlast en de buitenruimte is een positieve trend te zien. Het algemene oordeel over het leven in Capelle krijgt een 7,5 als […]

9 total views, no views today

Senioren in Nederland : de cijfers

Vergrijzing Nederland telt begin 2015 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS). De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,9 en vrouwen 83,3 jaar (CBS). Het […]

16 total views, 1 views today

Pleidooi brandveiligheid seniorenwoningen

De kans dat ouderen overlijden bij een brand is drie maal groter dan bij mensen onder de 65 jaar. De gevaren nemen toe omdat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Daarom pleit de Brandweeracademie voor scherpere eisen voor seniorenwoningen als het gaat om brandveiligheid. Ouderen zijn dikwijls minder mobiel en kunnen daardoor minder snel vluchten […]

11 total views, no views today

Zorg ervoor dat u inbrekers te slim af bent….

Scan ‘Hoe veilig is mijn huis’. Op de website politiekeurmerk.nl vindt u de nieuwe scan ‘Hoe veilig is mijn huis’. Door het beantwoorden van enkele vragen, ontdekt u welke zwakke punten uw woning heeft en krijgt u advies over de te nemen maatregelen. Ook geeft de site u een overzicht van de nieuwste inbraaktrends zoals […]

14 total views, no views today

Lid worden!

Over de OSC De Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel (OSC) is opgericht in oktober 2015 en heeft als doelstelling in het bijzonder de Capelse senioren te vertegenwoordigen binnen onze gemeente in o.a. Wmo-adviesraad, cliëntenraden, reizigersplatforms en wijkgebonden organen. Daarnaast heeft de OSC een eigen hulpdienst voor senioren. Lokale Belangenbehartiging De OSC komt op voor […]

19 total views, no views today