Deelname aan de telefooncirkels is bestemd voor alleenstaande zelfstandig wonende senioren binnen onze gemeente. Doelstelling is aan deze senioren een stukje veiligheid te bieden en/of een mogelijk sociaal isolement te voorkomen. Deelname aan de telefooncirkel is geheel kosteloos.

Wanneer kunt u deelnemen?

De coördinator van de telefooncirkel bekijkt op basis van een persoonlijk gesprek of u in aanmerking komt voor deelname. Voor deelname zijn twee sleuteladressen nodig. Van deze voorwaarde kan niet worden afgeweken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een telefooncirkel bestaat uit maximaal 6 deelnemers die volgens een vast patroon elkaar tussen 08.30 en 08.45 uur bellen waardoor kan worden vastgesteld af alles in orde is en om even een praatje te maken. Wordt bij een deelnemer de telefoon niet opgenomen, dan wordt met de vrijwilliger van de telefooncirkel contact opgenomen.
Deze vrijwilliger onderneemt dan verdere actie. Een maal per zes weken kunt u deelnemen aan een koffieochtend zodat u in contact kunt komen met de andere deelnemers en vrijwilligers. Voor deze koffieochtenden wordt gratis vervoer beschikbaar gesteld.

  • De telefooncirkels zijn er voor alleenstaande zelfstandig wonende senioren.
  • Deelname is kosteloos.
  • Voorwaarde voor deelname aan de telefooncirkel is dat er minimaal twee sleuteladressen zijn.
  • Informatie en aanmelding via de Hulpdienst Capelle aan den IJssel telefoon 0900 450 30 40.
  • Eens in de zes weken wordt er een koffieochtend georganiseerd, waar U de andere deelnemers en vrijwilligers kunt ontmoeten.

Vrijwilligers Telefooncirkels

Voor de telefooncirkels zijn we voortdurend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de telefooncirkels te begeleiden. Wie wil meehelpen dit door de deelnemers zeer gewaardeerde initiatief in stand te houden?

U doet dit vanuit eigen huis en één maal per zes weken heeft u dienst van maandag tot en met zondag. Dat wil zeggen, u start in die week iedere ochtend twee cirkels op om 8.30u. Hierna wacht u tot beide cirkels weer bij u
worden afgemeld.

Bij geen gehoor wordt het sleuteladres gewaarschuwd en de sleutelhouder gaat kijken wat er aan de hand is. Zo nodig wordt er verdere actie ondernomen. De gemaakte telefoonkosten worden vergoed.

Voor de mensen die zijn aangesloten bij de cirkels is dit een uitkomst, zij weten dat er indien nodig hulp ingeschakeld wordt.

Informatie?

Voor nadere informatie kunt u bellen met Rikie van Hecke, telefoonnummer 451 58 81 (coördinator telefooncirkels) Ook is er nog plaats voor nieuwe deelnemers, informatie en aanmelding via 0900 450 30 40 van de Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel.

Show Buttons
Hide Buttons