Actueel

De laatste ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel:

Verlenging van uw rijbewijs : Start tijdig met het aanvragen!- 75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen, kunnen maar beter een half jaar van tevoren een aanvraag indienen. Belangenorganisaties voor senioren krijgt veel klachten over de ‘trage procedures’. Senioren ouder dan 75 moeten een medische verklaring aanvragen als ze hun rijbewijs verlengen. Het blijkt nodig te zijn om ruim van te voren hiermee te beginnen. Ouderen […]
Jaaroverzicht OSC 2018- Het vorige jaaroverzicht eindigde met de constatering, dat, voor een solide basis die het voortbestaan van de vereniging zou verzekeren, aan verdere groei van het ledental gewerkt zou moeten worden. Daarmee is het bestuur in 2018 aan de slag gegaan. Er werden ideeën uitgewerkt die de in 2017 wat stagnerende groei van het ledental weer […]
De OSC- nieuwsbrief April is uit!- Er is weer een nummer van het OSC Nieuwsbulletin uitgekomen. Het is het aprilnummer, waarvan de verschijning wat is vervroegd in verband met aankondiging, agenda en de bijbehorende vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van 10 april a.s. Naast deze verplichte publicaties kon er toch ook nog ruimte worden gemaakt voor wat minder zware kost. U […]
Meer dan 30 jaar Hulpdienst Capelle- Capelle – Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel (SHC) en Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel (OSC) zijn ontstaan na het stoppen van de ANBO in Capelle. De ANBO had al een hulpdienst en een activiteitengedeelte. De hulpdienst werd in verband met subsidieverstrekking omgezet in een stichting en de activiteiten werden in een vereniging ondergebracht. […]
Aan tafel in De Vijverhof…..- Na het zeer geslaagde kerstdiner in de Vijverhof op 15 december, zijn de organisatoren van “Aan Tafel” op 2 januari 2019 om de tafel gaan zitten om te praten over een nieuwe serie etentjes en om te kijken of er eventueel veranderingen nodig zouden zijn. Dat laatste bleek niet het geval, van beide kanten hebben […]
Vacature secretaris SHC- Helaas heeft onze huidige functionaris Rob Soetens zijn functie als secretaris van de SHC, om gezondheidsredenen, per 1 januari 2019 moeten neerleggen. Zijn taken zijn inmiddels verdeeld onder de zittende bestuursleden. Tot die datum was de SHC naast het bestaande 0900 nummer ook bereikbaar via het privénummer van Rob. Dit telefoonnummer (010-8224138) is m.i.v. 1 […]
De OSC – nieuwsbrief van februari 2019 is uit- Uit de nieuwsbrief……… Van de voorzitter ” Deze keer schrijf ik niet over het weer (want daar is geen peil op te trekken) en ook niet over Theresa May, de premier van het Verenigd Koninkrijk (als ik drie jaar zou onderhandelen zonder u daar bij te betrekken en de voorlichting over te laten aan de […]
Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel- Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Hij staat […]
Rotterdampas 2019- De Rotterdampas is geldig vanaf 1 maart 2019 tot 1 maart 2020. Met de Rotterdampas kunt u gratis of met korting naar de film, het zwembad, musea, diergaarde Blijdorp, Plaswijckpark en veel andere activiteiten Verlengen Had u het afgelopen jaar een Rotterdampas? Dan krijgt in de eerste week van februari een brief om de pas […]
Cursusprogramma 2019 Leercentum in De Vijverhof!- Meer informatie? Leercentrum Capelle De man die u alles kan vertellen over ons Leercentrum en de aangeboden computercursussen is John Noorlander. Hij kan u inschrijven voor een computercursus of workshop en in overleg bepalen welke computercursus nog cursisten kan gebruiken. De Stichting Leercentrum Capelle is onderdeel van het Seniorweb. Om aan onze cursussen deel te nemen […]

216 total views, 2 views today