Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel (BGC)

Wat doet de BGC?

De BGC volgt het beleid en de uitvoering van het beleid door de gemeente. De BGC doet dat door contacten te onderhouden met het gemeentebestuur en de gemeenteraad. De delnemers, veelal mensen met een handicap of ouders van een kind met een handicap, komen structureel tweemaal per maand bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de agenda van relevante gemeentecommissies en de raad besproken en taken verdeeld. Daarnaast worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en wordt het bulletin B.G.C. Nieuws uitgegeven.

Uitgangspunten

De BGC werkt vanuit de volgende uitgangspunten:
Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten (VN-resolutie 48/96, 1994)
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (december 2003 in werking getreden)

Gelijke kansen

Dat kan als:

– Woning en woonomgeving zijn aangepast
– School, werk, bank, postkantoor, gemeentehuis, winkels, ziekenhuis, gezondheidszorg enz. toegankelijk zijn
– De weg ernaar toe vrij van obstakels is
– Vervoer bereikbaar en toegankelijk is

Waar gaat het om?

Mensen met een handicap of chronische aandoening komen in het dagelijkse leven een aantal obstakels en knelpunten tegen die het zelfstandig funcioneren belemmert.
De BGC zet zich in om deze belemmeringen te verminderen. Daarnaast wijst het mensen met een handicap de weg in de wirwar van regels en regelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van consulenten bij MEE Rotterdam (informatie en advies over handicaps). De BGC spant zich in om een sitiatie te bereiken waarin mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Waar neemt de BGC aan deel?

– Clientenraad, wet, werk en bijstand
– WMO adviesraad
– Wijk Overleg Platform’s (WOP)
– Clientenraad De Zellingen
– Steunpunt Mantelzorg Meldpunt

Waar is de BGC lid van?

– De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)
– Zorgbelang Zuid-Holland patienten en consumenten platform
– Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR)

Voor wie werkt de BGC?

De BGC werkt voor alle burgers met een beperking in de gemeente Capelle aan den IJssel. Het gaat om ongeveer 6500 personen. Circa 10% van de Nederlandse bevolking heeft een handicap.

Wie nemen deel aan de BGC?

– Personen met een eigen ervaringsdeskundigheid
– Vertegenwoordigers van organisaties van mensen met een handicap
– Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
– Vertegenwoordiger van MEE Rotterdam
– Vertegenwoordiger van ouderenorganisatie op thema

Meldingen van obstakels

De BGC wil graag van u horen als u een storend obstakel tegenkomt in uw omgeving dat niet binnen redelijke termijn na melding is opgelost.
Maar ook als u zaken tegenkomt zoals:
– U vindt dat een voorziening onterecht wordt afgewezen
– U onbehoorlijk te woord wordt gestaan
– U van het kastje naar de muur wordt gestuurd
– U voortdurend problemen heeft met het aanvullend vervoer of Valys

Stichting Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel (BGC)

Telefoon: 010-451 98 40
Email : bgcap@hetnet.nl
Website : www.bgcapelle.nl

Openingstijden van het kantoor: maandag tot en met vrijdag van 10.30 uur tot 16.00 uur

 322 total views,  1 views today

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail