Geheimhouding van persoonsgegevens en inzagerecht

In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Wettelijke voorgeschreven

Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Aanvraag geheimhouding

In enkele gevallen is het echter wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan:

– notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders;
– de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen);
– overige instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren.

Verzoek tot geheimhouding

U kunt een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen met behulp van het formulier op de gemeentelijke website of het ter plekke regelen bij de afdeling Publiekszaken door het invullen van een formulier. Als u het verzoek in persoon wilt doen dient u hiervoor een afspraak te maken. Nadat uw verzoek is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging.

Jaaroverzicht verstrekte gegevens

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14010 of schriftelijk een aanvraag indienen bij de afdeling Publiekszaken.

Legitimatie verplicht

U moet zich bij uw aanvraag kunnen legitimeren. Het gaat immers om persoonsgegevens die met het oog op de privacy niet zomaar aan iedereen worden verstrekt. U kunt hiervoor gebruikmaken van een geldig paspoort een identiteitskaart of Nederlands rijbewijs, een geldige verblijfsvergunning of een registratiekaart Meldingsplicht Asielzoeker.

Juistheid van uw gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisadministratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken. Een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens kunt u indienen als u kunt aantonen dat de gegevens niet correct zijn opgenomen.

Mijnoverheid.nl

Wilt u weten hoe u bij de overheid geregistreerd staat, dan kunt u dit zelf controleren op Mijnoverheid.nl (hiervoor moet u wel een DigiD hebben).

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar 14 010, het informatienummer van de gemeente Capelle aan den IJssel.

 464 total views,  1 views today

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail