ActueelOSC

Jaaroverzicht OSC 2018

Het vorige jaaroverzicht eindigde met de constatering, dat, voor een solide basis die het voortbestaan van de vereniging zou verzekeren, aan verdere groei van het ledental gewerkt zou moeten worden. Daarmee is het bestuur in 2018 aan de slag gegaan.

Er werden ideeën uitgewerkt die de in 2017 wat stagnerende groei van het ledental weer op gang moesten brengen door middel van een meer doelgerichte ledenwerving. Daarnaast werden ideeën besproken voor nieuwe activiteiten die de vereniging aantrekkelijker moesten maken. Echter voor zowel het één als het ander viel de bijl zodra de vraag gesteld werd: “Wie gaat dat uitvoeren”

Het is nu eenmaal zo, dat ook de mooiste plannen de mist in gaan als niemand ze uitvoert. Prioriteit moest dus het werven van vrijwilligers zijn. Twee bestuursleden hebben hun schouders daaronder gezet.
Ze hebben een dertigtal op het oog meest geschikte leden aangezocht.

Welgeteld één positieve reactie was het resultaat; voor het overige was er, naast enkele gegronde excuses, een oorverdovende stilte..

Bestuur

Gelukkig was het niet uitsluitend kommer en kwel. Het bestuur kon worden versterkt met Frits Hartman als algemeen bestuurslid. Max Meiboom als voorzitter, Walter Schoemaker als penningmeester en Anneke Boerkamp als algemeen bestuurslid bleven hun werk doen. Kees van der Vegt, secretaris, in 2018 statutair aftredend en aanvankelijk niet beschikbaar voor herverkiezing, was in tweede instantie bereid om deze functie tot nader order waar te nemen.

Twee bestuursleden hebben de door de Gemeente gesteunde wens voor verbetering van het Capelse openbaar vervoer opgepakt. Zij hebben gesprekken gevoerd met de Gemeente en de RET en zij hebben
een Buurtbusvereniging opgericht. Verdere ontwikkelingen worden met belangstelling afgewacht.

FASv

De OSC is, zoals bekend, lid van dezeoverkoepelende organisatie. Onder de bezielende leiding van onze
voorzitter, die inmiddels ook daar het voortouw genomen heeft, wordt verder gewerkt aan de uitbouw van de faciliteiten die geboden worden aan de aangesloten verenigingen en de leden daarvan. Het bekendste
voorbeeld zijn de ziektekostenverzekeringen waar onze leden, via de FASv korting kunnen krijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan voordelen op andere gebieden.

Activiteiten

 • Het project “Aan Tafel” dat in 2017 van start ging, is in 2018 goed van de grond gekomen. Er werd elke twee maanden in de Vijverhof een maaltijd georganiseerd. Daarvoor was er een vaste reservering voor 24 personen waar goed gebruik van werd gemaakt. Niet alleen de gezelligheid, maar ook de kwaliteit van de maaltijden werd geroemd..
 • Indrukwekkend was in 2018, net als in voorgaande jaren, de activiteit van fietsgroep “’t Fietsbelletje”. Van de 53 leden namen er gemiddeld zo’n 37 deel aan de 74 op dinsdagen en don- derdagen georganiseerde tochten.
  Deze waren gemiddeld 42 km lang, een enkele zelfs 80 km! En dat ondanks dat het vaak koud en nat was.
  Als er dan niet gefietst werd, kwam er toch nog een enkeling gezellig koffie drinken.
 • Er werd door twee groepen fietsvakantie gevierd: één in Beuningen (Ov) en één in Vierhouten. Iedereen vond dit voor herhaling vatbaar. Vrijwel iedereen maakt gebruik van de E-bike. Meevaller was, dat er maar weinig lek werd gereden; een enkele keer was een accu niet toereikend. Het jaar werd door de bijna voltallige groep afgesloten met een gezellig etentje.
 • Ook zeer actief was de groep van de “Scootgenieters”. Deze groep telt een veertigtal leden en 12 fietsbegeleiders. De meeste waren trouwe deelnemers aan de 17 tochten die gehouden zijn, inclusief de “Avond- 4Daagse”. Deze was weer een succes en werd afgesloten met bloemen en een aandenken voor deelnemers en begeleiders.
 • In het najaar was er weer een erwten- soepmaaltijd en in de wintermaanden was er een bijeenkomst om bij te praten. De coördinator is een paar maal op ziekenbezoek geweest. Eén van de begeleiders geeft desgewenst rijles. De vaste adviseur Piet Molenaar en coördinator Han Laugs kregen de Lot Beumer penning van verdienste. Lot was ook lid van de club. Drie leden hebben moeten afhaken, ook zijn er helaas twee overleden. Daartegenover zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen; dat mogen er meer worden. Ook fietsbegeleiders zijn nog zeer welkom. De groep viert in 2020 haar 10-jarig jubileum.
 • Minder in het oog lopend, maar ook volop actief zijn de geschiedenisgroep en de leeskring. Beide hebben elk seizoen de nodige bijeenkomsten beleefd. De geschiedenisgroep is nog steeds vol bezet; bij de leeskring is plaats voor nieuwe leden.
 • Het project “Lezingen (met muziek)” zoekt nog naar zijn vorm. In 2018 kon driemaal een lezing worden gehouden. Probleem is de beperkte beschikbaarheid van de presentator. Voor een meezingmiddag met kooroptreden bleek te weinig belangstelling te bestaan. Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden, waarmee dit tot een vaste activiteit kan uitgroeien.

Al met al kunnen wij wel vaststellen, dat er genoeg te doen is geweest. Toch zijn wij in het afgelopen jaar met de neus op enkele feiten gedrukt, die de nodige aandacht moeten krijgen om onze vereniging de zo zeer gewenste vitaliteit te laten behouden.

Kees van der Vegt,
secretaris (wnd)

Loading

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail