Mantelzorgers in de knel..

In Nederland wonen zo’n 2,6 miljoen volwassen mantelzorgers. Daarnaast groeit een kwart van de jongeren op met een familielid dat zorg nodig heeft. Hoe ondersteunt u deze mantelzorgers? Hoe helpt u hen bijvoorbeeld om de zorg met hun werk te combineren? En waar hebben we het eigenlijk over als we het woord ‘mantelzorg’ gebruiken?

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

  • Mantelzorg overkomt je

    Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

  • Voor vrijwilligerszorg kies je

    Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Mantelzorgers ondersteunen

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen.

Uitgangspunten van de ondersteuning

Ondersteuning van mantelzorgers effectief als die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

-Mantelzorg is nooit verplicht: iedereen kan er zelf voor kiezen.
-Mantelzorgers kunnen de zorg op hun eigen wijze verlenen.
-Mantelzorgers kunnen de zorg combineren met werk en andere maatschappelijke activiteiten.
-De zorgtaken van mantelzorgers leiden niet tot financiële problemen.
-Mantelzorgers kunnen meepraten over hun belangen, bijvoorbeeld in gesprekken met gemeenten of zorgaanbieders.
-Samenwerking tussen formele en informele zorg vindt plaats op gelijke voet.

Vormen van ondersteuning

De ondersteuning van mantelzorgers kan verschillende vormen hebben. Daarbij kunt u denken aan:

-informatie en voorlichting
-advies en begeleiding
-emotionele steun
-educatie
-praktische hulp
-vervangende zorg
-financiële tegemoetkomingen
-materiële hulp

Om overbelasting zo veel mogelijk te voorkomen kunt u zich aanmelden en registreren bij Buurtkracht,u krijgt dan informatie en zo nodig hulp bij allerlei zaken.

U kunt dit doen bij het Vrijwilligers Informatie Punt ( VIP) tel. 2640220 op werkdagen van 9-16 uur.

De Stichting Hulpdienst Capelle (SHC) en de Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle (OSC) kunnen u óók behulpzaam zijn, denk aan vervoer door heel Nederland, telefooncirkels, klusjes, boodschappen doen, bezoekjes, wandelen en diverse activiteiten.

 437 total views,  1 views today

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail