Actueel Hulpdienst

Meer dan 30 jaar Hulpdienst Capelle

Capelle – Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel (SHC) en Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel (OSC) zijn ontstaan na het stoppen van de ANBO in Capelle. De ANBO had al een hulpdienst en een activiteitengedeelte. De hulpdienst werd in verband met subsidieverstrekking omgezet in een stichting en de activiteiten werden in een vereniging ondergebracht. […]

163 total views, 2 views today

Actueel Hulpdienst Nieuwsbulletin OSC Senioren

Nieuwe website met eenvoudige uitleg basisverzekering.

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheids-vaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering, terwijl dat wel belangrijk is. De nieuwe website www.uitlegzorgverzekering.nl laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering werkt. Moeilijke begrippen zoals eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag […]

507 total views, no views today

Capelle aan den IJssel Hulpdienst

Veilig mobiel : de Scootmobiel….

De gemeenten geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderdeel van deze wet is vervoer. Een scootmobiel is een voorziening die valt onder de Wmo. Om voor een scootmobiel in aanmerking te komen moet u behoren tot de doelgroep en voldoen aan de algemene voorwaarden voor een vervoersvoorziening. Daarnaast kan een gemeente zelf nog […]

567 total views, no views today

Capelle aan den IJssel Hulpdienst

Over de Hulpdienst…

De Stichting Hulpdienst Capelle (SHC) verleent diensten aan alle senioren woonschtig in Capelle aan den IJssel. Overzicht Hulpverlening Onderstaande diensten zijn bedoeld voor zelfstandig wonende senioren in de gemeente Capelle aan den IJssel. Telefooncirkels Deelnemers hebben iedere dag telefonisch contact en daarnaast iedere zes weken een koffieochtend om elkaar te ontmoeten Bezoek aan huis Een […]

620 total views, no views today

Hulpdienst

Scootmobiel instructie

Durft u niet met uw scootmobiel te rijden of heeft u in de praktijk problemen met het rijden, dan kunt u vragen voor instructie aan huis. De kosten bedragen hiervoor eenmalig Eur 10,- ongeacht het aantal uren of keren dat de instructeur moet terug komen. 461 total views, no views today

461 total views, no views today

Hulpdienst

E-bike instructie

Heeft u moeite met het omgaan met uw e-bike, dan kunt u via de Hulpdienst om een ervaringsdeskundige vragen. Deze deskundige legt u de diverse mogelijkheden uit. 400 total views, no views today

400 total views, no views today

Hulpdienst

Belastingservice

Voor de meesten is het uitpluizen van belastingzaken geen pretje. De vrijwilligers van de Belastingservice komen graag bij u thuis om de aangifte te helpen invullen. Leuker kunnen we het wél maken! In februari/maart 2016 gaan onze vaste belastinginvullers weer aan de slag om uw belastingformulieren in te vullen. Vele deelnemers maken al jaren tot […]

300 total views, no views today

Hulpdienst

Vervoer

De Hulpdienst verzorgt vervoer voor 50-plussers die woonachtig zijn in Capelle a/d IJssel en Kralingse Veer naar artsen,ziekenhuis,familie enz. Dit gebeurt met particuliere auto’s door vrijwilligers tegen vergoeding. Voorwaarden De ritten tot €30,00 moeten contant betaald worden aan de chauffeur. Ritten zonder een vast tarief worden per maand gefactureerd. Aanvragen voor vervoer uiterlijk 2 dagen voorafgaand […]

287 total views, no views today

Hulpdienst

Telefooncirkel

Wat is een telefooncirkel? Vind u het prettig om ’s morgens even contact te hebben met iemand, geef u dan op voor de telefooncirkel! Een telefooncirkel bestaat uit maximaal zes personen, die elkaar iedere morgen tussen 8.30 en 8.45 uur opbellen om te horen of alles in orde is en om even een praatje te […]

162 total views, no views today

Hulpdienst

Leesgroep

De leesgroep komt elke tweede dinsdag van de maand om 14.00 uur bij elkaar in de maanden september tot en met mei. Wij zorgen voor de boeken en brengen het de eerste keer ook bij u thuis. Daarna krijgt u het boek mee tijdens de leesmiddag. De groep bestaat momenteel uit 8 deelnemers. Er kunnen […]

155 total views, no views today