Inschrijven nieuw lid

Over de OSC

De Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel (OSC) is opgericht in oktober 2015 en heeft als doelstelling in het bijzonder de Capelse senioren te vertegenwoordigen binnen onze gemeente in o.a. Wmo-adviesraad, cliëntenraden, reizigersplatforms en wijkgebonden organen.

Lokale Belangenbehartiging

De OSC komt op voor de lokale belangen van de sterk groeiende groep senioren in de gemeente Capelle aan den IJssel. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan.

Keuzevrijheid en zelfstandigheid voorop

De OSC is een actieve seniorenorganisatie in Capelle aan den IJssel. De vereniging behartigt de belangen van haar leden op verschillende vlakken zoals gezondheid, inkomen, wonen en woonomgeving. Daarbij staan de uitgangspunten keuzevrijheid en zelfstandigheid van senioren centraal. Om te weten wat er bij onze achterban leeft, houden wij regelmatig bijeenkomsten .

LIDMAATSCHAP 2018

  • Lidmaatschap ad. € 25,00 per kalenderjaar.
  • Lidmaatschap als partner/gezinslid ad. € 15,00 per kalenderjaar.
  • U kunt uw contributie overmaken naar bankrekening: NL58INGB0007116157 t.n.v. de Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel. (OSC)

 

Per email

Of stuur uw gegevens per e-mail aan: seniorencapelle.leden@gmail.com
Per post

Onafhankelijke Senioren Vereniging Capelle aan den IJssel (OSC)

Secretariaat

Postbus 74,

2900 AB  Capelle aan den IJssel

 699 total views,  1 views today