Leeskring

Mensen samenbrengen met dezelfde interesse. Mooie boeken lezen, interessante musea bezoeken, zinvolle gesprekken voeren, dat is wat we willen bieden. De Hulpdienst werkt met een eenvoudige formule, maar met een grote impact. De leesgroepen worden vaak vriendengroepen die jaren bij elkaar blijven.

De Leeskring

De leeskring komt negen keer per jaar (met uitzondering van de zomermaanden) bijeen op de tweede dinsdag van de maand om een boek te bespreken dat alle leden hebben gelezen. De bijeenkomsten worden gehouden thuis bij Ilse Jonker, die de leiding heeft. Op een van de laatste bijeenkomsten van het seizoen wordt gezamenlijk een lijst opgesteld van te lezen boeken (romans) voor het komende seizoen. De bibliotheek zorgt voor de boeken en een aantal recensies.

De leeskring heeft (maximaal) tien leden, die per jaar 10 euro contributie betalen. Op dit moment is de leeskring helaas vol. De kosten bedragen voor één seizoen € 10,– per persoon.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ilse Jonker , telefoon 010 450 05 13

Loading