Over de Hulpdienst

De Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel (afgekort SHC) verleent verschillende diensten aan zelfstandig wonende senioren in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Overzicht Hulpverlening:

Telefooncirkels
Een telefooncirkel bestaat uit maximaal 6 deelnemers die volgens een vast patroon elkaar tussen 08.30 en 08.45 uur uur bellen, waardoor kan worden vastgesteld af alles in orde is en om even een praatje te maken.Wordt bij een deelnemer de telefoon niet opgenomen, dan wordt met de vrijwilliger van de telefooncirkel contact opgenomen. Deelnemers hebben iedere dag telefonisch contact en daarnaast iedere zes weken een koffieochtend om elkaar te ontmoeten….
Bezoek aan huis
Een maal per week brengt een vrijwilliger een bezoek van ongeveer een uur aan huis. Door de helpende hand uit te steken, wordt gestimuleerd dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en wordt een mogelijk sociaal isolement voorkomen.
Boodschappen doen
Een vrijwilliger doet boodschappen voor of met de hulpvrager. Door de helpende hand uit te steken, wordt gestimuleerd dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en wordt een mogelijk sociaal isolement voorkomen.

Klusjes Aan Huis
De klussenhulp helpt bij het verrichten van kleine technische klusjes in woonkamer, badkamer of keuken, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij, plank en dergelijke kleine dingen.

De kosten voor klusjes aan huis bedragen voor het 1e uur € 10 en voor het 2e uur € 5.
Uitgangspunt is, dat een klusje aan huis niet meer dan twee uur in beslag neemt.

Wandelen/winkelen
Een vrijwilliger gaat wandelen of winkelen met de hulpvrager. Eventueel ook met rolstoelbegeleiding. Dit geschiedt één maal per week.
Vervoer
Het vervoer wordt uitgevoerd door circa 25 vrijwilligers en daarbij wordt gebruik gemaakt van hun privé auto. Binnen Capelle aan den IJssel en diverse bestemmingen erbuiten wordt gewerkt met een vast tarief, ongeacht het aantal personen dat vanaf één adres naar een zelfde bestemming en op dat moment in één auto vervoerd kan worden. Bij bestemmingen waarvoor geen vast tarief is vastgesteld wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van het daadwerkelijk gereden kilometers heen- en terug. Dit geschiedt in principe door heel Nederland
Hond uitlaten
De hondenuitlaatdienst is er voor senioren woonachtig in Capelle aan den IJssel en Kralingse Veer die voor korte of wat langere tijd niet in staat zijn haar of zijn hond uit te laten. Voor de honden uitlaatdienst staan vrijwilligers beschikbaar. De honden uitlaatdienst heeft coördinatoren die de schema’s maken en de vrijwilligers na overleg indelen.
Computerondersteuning
Hulpvragers kunnen tegen een vergoeding gebruik maken van deze dienst. Vrijwilligers komen hiervoor bij de hulpvrager thuis. Het kan gaan over mogelijke (aanloop)problemen met het instellen van internet, mail, WIFI op tablets of pc’s met windows.
Invullen belasting- en/of andere formulieren
Voor de meesten is het uitpluizen van belastingzaken geen pretje. De vrijwilligers van de Belastingservice komen graag bij u thuis om de aangifte te helpen invullen. Het kan hierbij gaan om het invullen van het jaarlijkse aangifte-programma of het aanvragen van (zorg)toeslagen en kwijtscheldingen van lokale belastingen.
Scootmobiel instructie
Durft u niet met uw scootmobiel te rijden of heeft u in de praktijk problemen met het rijden, dan kunt u vragen voor instructie aan huis. Tegen een vergoeding ondersteuning en begeleiding bij het gebruik van een scootmobiel
Thuishulp
Bij de thuishulp van de Stichting Hulpdienst Capelle zijn onderstaande diensten ondergebracht die 1x per week kunnen worden aangeboden aan zelfstandig wonende ouderen om eenzaamheid te voorkomen.

Deze activiteiten spreken nagenoeg voor zich. Door de helpende hand uit te steken, wordt gestimuleerd dat senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en wordt een mogelijk sociaal isolement voorkomen.

Het gebruik van al deze diensten is kosteloos.

Aanvragen

Aanvragen voor deze dienstverlening kunt u doen via het telefoonnummer van de Stichting Hulpdienst Capelle: 0900 450 30 40 (€ 0,05 per minuut).

 3,382 total views,  2 views today