Privacy Policy

OSC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. OSC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
  waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn
  beschreven in deze Privacy policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor
  de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen,
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
  willen wijzen en deze respecteren. Foto’s van bijvoorbeeld activiteiten,
  waarop personen te zien zijn, kunnen worden gepubliceerd in het Nieuwsblad
  en/of op de website. Indien niet gewenst moet dit aan het bestuur kenbaar
  worden gemaakt.

Als OSC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin,
hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de
onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens:


Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
Adres:    Postbus 74
               2900 AB Capelle aan den IJssel
E-Mail:   osc.secr@gmail.com

 47 total views,  1 views today