Over de OSC

Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel (OSC)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64505499.

Bezoekadres: Valeriusrondeel 207 bg
                         2902 CG Capelle aan den IJssel

De OSC is een onafhankelijke vereniging voor senioren in Capelle aan den IJssel. De vereniging is opgericht in november 2015 en werkt nauw samen met de Stichting Hulpdienst Capelle. Mocht u regelmatig gebruikmaken van de SHC diensten maar heeft u ook belangstelling voor 50+ activiteiten in Capelle, dan is onze seniorenvereniging een uitstekende gelegenheid om u als lid aan te melden.

Activiteiten

De vereniging heeft als doel, om speciaal voor senioren interessante bijeenkomsten, gezellige clubs en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan clubs en activiteiten die onze vrijwilligers al geruime tijd organiseren:

  • “Aan Tafel in De Vijverhof”
  • “De Capelse Zomerschool” (diverse activiteiten in de zomermaanden)
  • Belastingservice van de SHC

Lokale belangenbehartiging

De OSC komt op voor de lokale belangen van de sterk groeiende groep senioren in de gemeente Capelle aan den IJssel. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan.

De OSC is een actieve seniorenorganisatie in Capelle aan den IJssel en behartigt de belangen van haar leden op verschillende vlakken zoals gezondheid, inkomen, wonen en woonomgeving. Daarbij staan uitgangspunten als keuzevrijheid en zelfstandigheid van senioren centraal. Wij houden regelmatig bijeenkomsten om te weten wat er bij onze achterban leeft.

Lidmaatschap

Voor alle onderdelen is een groot aantal vrijwilligers nodig en hebben we ook uw financiële hulp nodig om deze activiteiten te bekostigen.
Voelt u zich aangetrokken tot onze seniorenvereniging, wordt dan nu lid!

Het lidmaatschap bedraagt € 20, – per kalenderjaar en voor uw partner of gezinslid betaalt u slechts € 10, -.

Na ontvangst van uw inschrijving houden wij u op de hoogte van al onze activiteiten en evenementen via onze Nieuwsbulletins (per twee maanden).

Wij zien de contributie voor uw lidmaatschap graag tegemoet via ons IBAN nummer: NL 58 INGB 0007116157 (t.n.v. Onafh. Senioren Vereniging Capelle) 

 

De diensten van de Stichting Hulpdienst Capelle (SHC) zijn bedoeld voor alle zelfstandig wonende senioren in de gemeente Capelle aan den IJssel

 

 

Loading